Kërkim Ndërkombëtar

Koncepte të përshtatura dhe moderne për procesin tuaj të rekrutimit

JobConnector-international-Search-2

Rekrutimi ndërkombëtar për specialistë dhe drejtues

Rekrutimi modern dhe i synuar shpesh kërkon më shumë sesa thjesht të shikoni në rajonin tuaj. Për këtë arsye, ne ju ofrojmë mbështetje gjithëpërfshirëse këtu në JobConnector dhe sigurojmë një qasje holistike. Sapo të ketë mungesë të stafit në industrinë tuaj, ne do të jemi të lumtur të zgjerojmë kërkimin përmes rrjetit tonë ndërkombëtar dhe të kryejmë rekrutimin për ju.

JobConnector-international-Search-2

Rekrutimi ndërkombëtar për specialistë dhe drejtues

Rekrutimi modern dhe i synuar shpesh kërkon më shumë sesa thjesht të shikoni në rajonin tuaj. Për këtë arsye, ne ju ofrojmë mbështetje gjithëpërfshirëse këtu në JobConnector dhe sigurojmë një qasje holistike. Sapo të ketë mungesë të stafit në industrinë tuaj, ne do të jemi të lumtur të zgjerojmë kërkimin përmes rrjetit tonë ndërkombëtar dhe të kryejmë rekrutimin për ju.

Jobvermittlung-staff-search-leistung

Shërbim gjithëpërfshirës për siguri maksimale

Ne sigurojmë rehati maksimale me një shërbim modern dhe holistik për rekrutimin tonë ndërkombëtar për specialistë dhe drejtues. Kjo është mënyra se si ne garantojmë siguri të vërtetë dhe ju ndihmojmë të siguroni që të merrni staf kompetent shpejt kur ju nevojitet.

Beratung-zur-Anerkennung-und-zum-Aufenthaltstitel

Këshilla për njohjen dhe lejet e qëndrimit

Punonjësit nga jashtë kanë nevojë për leje qëndrimi për qëndrim të përhershëm në Gjermani. Për këtë arsye, ne kontrollojmë paraprakisht të gjitha kërkesat dhe ju ofrojmë rekrutim gjithëpërfshirës. Kjo bën të mundur kërkimin ndërkombëtar për punonjës të përshtatshëm.

Personalvermittlung-fachpersonal-aussland

Asistencë në marrëdhëniet me autoritetet në Gjermani

Ka kuptim që punonjësit e huaj në veçanti të përfitojnë nga mbështetja praktike kur kanë të bëjnë me autoritetet. Për këtë arsye, ne po ndërmarrim hapat e parë për njohjen e kualifikimeve të mëparshme ose marrjen e lejeve të qëndrimit.

Personalvermittlung-von-Fachkräften-aus-dem-Ausland

Rekrutimi i specialistëve nga jashtë

Specialistët me përvojë janë një burim i rëndësishëm për të përfituar nga funksionimi ndërkombëtar dhe rekrutimi i qëndrueshëm. Prandaj, ne ju ofrojmë vendosje të vazhdueshme dhe sigurojmë që kërkimi i personelit nga jashtë të jetë i suksesshëm edhe ndërkombëtarisht.

Bëni pyetje ose kërkoni stafin!

Ju lutemi përdorni formularin tonë të kontaktit nëse mund të bëjmë diçka për ju. Mos ngurroni të na bëni pyetjet tuaja ose të na dërgoni një pyetje në lidhje me personelin për kompaninë tuaj. Ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

Fragen zur Vermittlung ausländischer Fachkräfte

Ja, JobConnector vermittelt qualifizierte ausländische Fachkräfte für verschiedene Branchen und Positionen.

Wir ermöglichen den Zugang zu einem breiten Pool an internationalen Talenten und begleiten den gesamten Integrationsprozess im Unternehmen.

Wir analysieren Ihre Anforderungen, suchen weltweit nach geeigneten Kandidaten, führen Vorstellungsgespräche und unterstützen bei der Anerkennung von Qualifikationen.

Ja, wir begleiten den Prozess der Anerkennung ausländischer Qualifikationen, um die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

Wir helfen bei der Visumsbeantragung und organisieren die Anreise, um einen reibungslosen Start der Fachkräfte im Unternehmen zu gewährleisten.

JobConnector berücksichtigt alle rechtlichen Anforderungen, von Arbeitsgenehmigungen bis hin zu Aufenthaltstiteln.

Neben der beruflichen Integration unterstützen wir auch bei sozialen Aspekten, um eine erfolgreiche Integration im Unternehmen und in Deutschland zu gewährleisten.

Die Dauer variiert je nach Anforderungen. Wir streben jedoch an, den Prozess effizient zu gestalten.

Ja, wir sind während des gesamten Arbeitsverhältnisses Ansprechpartner und unterstützen bei Anliegen.

Kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Wir stehen Ihnen für detaillierte Informationen zur Verfügung.

Fragen für Ausländische Fachkräfte

Ja, wir bieten spezialisierte Unterstützung für ausländische Fachkräfte, um Ihnen bei der Integration in den deutschen Arbeitsmarkt zu helfen.

Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Jobsuche, sondern auch bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen, der Beantragung von Visa und anderen rechtlichen Schritten.

Ja, die Kosten für solche Schritte tragen Sie selbst. Wir stehen Ihnen jedoch beratend zur Seite und unterstützen Sie bei der Koordination.

Wir bieten Informationen über das Leben und Arbeiten in Deutschland, unterstützen bei der sozialen Integration und bieten kulturelle Orientierungshilfe.

Wir helfen Ihnen dabei, sich bestmöglich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten, damit Sie selbstbewusst auftreten können.

Sie können uns über Telefon, E-Mail oder das Kontaktformular auf unserer Webseite erreichen. Unser engagiertes Team steht bereit, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen auf Ihrem beruflichen Weg zu helfen.

Bëni pyetje ose kërkoni stafin!

Ju lutemi përdorni formularin tonë të kontaktit nëse mund të bëjmë diçka për ju. Mos ngurroni të na bëni pyetjet tuaja ose të na dërgoni një pyetje në lidhje me personelin për kompaninë tuaj. Ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.