Beratung-zur-Anerkennung-und-zum-Aufenthaltstitel

Këshilla për njohjen dhe lejet e qëndrimit

Punonjësit nga jashtë kanë nevojë për leje qëndrimi për qëndrim të përhershëm në Gjermani. Për këtë arsye, ne kontrollojmë paraprakisht të gjitha kërkesat dhe ju ofrojmë rekrutim gjithëpërfshirës. Kjo bën të mundur kërkimin ndërkombëtar për punonjës të përshtatshëm.

Etiketa: Nuk ka etiketa

Komentet janë të mbyllura.