mbrojtjen e të dhënave

Ky njoftim privatësie ("Njoftim") përshkruan se si JobConnector mund të përdorë, përpunojë, ruajë dhe ndajë informacionin personal që mbledhim për individët, duke përfshirë kur regjistroheni me ne përmes procesit të regjistrimit të aplikantit, përmes kësaj faqeje interneti dhe përmes burimeve të tjera, p.sh. B. nëse aplikoni për një punë nëpërmjet shkëmbimeve të punës. Llojet e informacionit që mbledhim përshkruhen në seksionin "Të dhënat tuaja personale dhe si i mbledhim ato".

Ne veprojmë si kontrollues të të dhënave dhe jemi përgjegjës për të dhënat personale që përpunojmë. Ky njoftim ju informon se si ne mbrojmë të dhënat tuaja personale dhe ju informon për të drejtat tuaja për mbrojtjen e të dhënave.

Është e rëndësishme që ta lexoni këtë njoftim së bashku me çdo njoftim tjetër të privatësisë që ne mund t'ju vëmë në dispozicion, si p.sh B. njoftimin e përfshirë në formularin tonë të regjistrimit të aplikantit; dhe ju gjithashtu duhet t'i lexoni ato në raste specifike kur ne jemi duke mbledhur ose përpunuar informacionin tuaj personal, në mënyrë që të jeni plotësisht të vetëdijshëm se si dhe pse po përdorim informacionin tuaj personal. Kjo politikë e privatësisë plotëson komunikimet e tjera që mund të merrni nga ne dhe nuk ka për qëllim t'i anashkalojë ato.

Kjo faqe interneti nuk është e destinuar për fëmijët. Ne nuk mbledhim të dhëna nga fëmijët dhe nëse bëjmë, është e paqëllimshme.

*Të gjitha emërtimet "pune" në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave janë për qëllime të thjeshtimit dhe përcaktimit të urdhrave, projekteve dhe detyrave në veçanti për ofrimin e konsulentëve të pavarur.

detajet e kontaktit

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mënyrën se si ne i përdorim të dhënat tuaja personale, na kontaktoni në: info@job-connectors.de.

Informacioni juaj personal dhe mënyra se si ne i mbledhim ato

Regjistrimi në këtë faqe

Kur përdorni ose regjistroheni në këtë faqe interneti, ne mund t'ju kërkojmë informacione të caktuara personale të identifikueshme, duke përfshirë emrin tuaj dhe informacionin e kontaktit (email, adresën e shtëpisë dhe numrin e telefonit). Në varësi të natyrës së kërkimit ose aktivitetit tuaj në faqen tonë, ne mund t'ju kërkojmë gjithashtu kriteret dhe preferencat tuaja të kërkimit të punës, përvojën e punës, pagën dhe informacione të tjera të sfondit, si dhe një ID identifikimi dhe fjalëkalim që krijoni. Ju mund të na kërkoni që t'ju dërgojmë njoftime për punë përmes Faqes duke futur kriteret dhe preferencat tuaja të kërkimit të punës. Ju mund të ndaloni marrjen e këtyre njoftimeve për punë në çdo kohë duke klikuar lidhjen e çregjistrimit të përfshirë në emailin e njoftimit të punës. Aplikantët që janë regjistruar tashmë, sipas gjykimit të tyre, mund të shkruajnë ID-në e aplikantit të JOBCONNECTOR për të thjeshtuar procesin e regjistrimit për faqen e internetit.

Pasi të jeni regjistruar me sukses në faqen tonë të internetit, mund të përdorni, rishikoni dhe ndryshoni të dhënat personale që keni dhënë në çdo kohë duke përdorur funksionin "Kontrollo profilin" në faqen tonë të internetit.

Regjistrimi si aplikant për shërbimet e personelit (punë e përkohshme, rekrutim dhe/ose sigurimi i konsulentëve të pavarur)

Ne mbledhim informacionin tuaj personal direkt nga ju dhe përmes burimeve të tjera, duke përfshirë kur ju aplikoni për një punë përmes një bordi pune, drejtpërdrejt përmes faqes sonë të internetit, në faqet e mediave sociale si XING, LinkedIn, Facebook dhe Twitter, ose kur na jepni informacionin tuaj gjatë një panairi pune, promovimi, rrjeti ose trajnimi. Nëse dëshironi që ne t'ju ofrojmë shërbime të burimeve njerëzore (punë e përkohshme, rekrutim dhe/ose sigurim i konsulentëve të vetëpunësuar), ju kërkojmë të regjistroheni si aplikant. Gjatë procesit të regjistrimit të aplikantit, ne mbledhim të dhënat tuaja personale drejtpërdrejt nga ju, nga CV-ja juaj, referencat e punës dhe/ose arsimore dhe testet online që mund t'i bëni me kërkesën tonë. Ne mund t'i transferojmë të dhënat tuaja personale te klientët tanë në MB, Evropë dhe jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) për mundësi të përshtatshme pune. Klientët tanë mund të kërkojnë informacione shtesë personale për ju në lidhje me mundësitë dhe kërkesat e tyre të punës. Informacioni juaj personal ruhet në mënyrë të sigurt në bazën e të dhënave të aplikantit tonë në internet. Kategoritë e informacionit personal që mund të mbledhim përfshijnë:

 • Identiteti juaj (emri juaj i plotë, emrat e mëparshëm, dëshmia e ndryshimit të emrit); gjinia, data e lindjes dhe statusi martesor
 • Nëse është e nevojshme, vërtetimin e lejes suaj të punës, e cila mund të përfshijë një fotografi, si dhe kombësinë, vendin e lindjes, patentën e shoferit, etj. (siç kërkohet me ligj);
 • Informacioni i kontaktit duke përfshirë adresën tuaj të emailit, adresën e shtëpisë dhe numrin e telefonit në mënyrë që ne të mund t'ju kontaktojmë me email ose SMS;
 • llogari bankare dhe informacione të sigurimeve shoqërore (në mënyrë që të mund të bëjmë pagesa për ju dhe llogarinë tuaj);
 • Informacioni i listës së pagave si: numri juaj kombëtar i taksave, adresa juaj, vjetërsia juaj, statusi juaj martesor, numri i llogarisë tuaj bankare, përbërja e familjes suaj, data juaj e lindjes, numri juaj i telefonit, adresa juaj e emailit
 • Kriteret, preferencat dhe pritshmëritë tuaja të kërkimit të punës;
 • Kualifikimet, aftësitë, përvojën e punës dhe arsimimin tuaj;
 • Paga aktuale dhe e dëshiruar dhe përfitime të tjera;
 • kursi i edukimit;
 • Formimi profesional;
 • certifikata pune dhe/ose trajnimi;
 • emri i kontaktit të urgjencës;
 • Informacion rreth kufizimeve shëndetësore (nëse i keni dhënë dhe janë të rëndësishme)
 • Kredencialet;
 • Informacione të tjera të përfshira në CV-në tuaj ose që ju zgjidhni të na jepni;
 • Të dhënat teknike si adresa e Protokollit të Internetit (IP), detajet e hyrjes tuaj, lloji dhe versioni i shfletuesit, përcaktimi dhe vendndodhja e zonës kohore, llojet dhe versionet e shtojcave të shfletuesit, sistemi operativ dhe platforma dhe teknologji të tjera në pajisjet që përdorni për të hyrë në këtë faqe interneti akses. Ne gjithashtu mund të marrim të dhëna teknike për ju kur vizitoni uebsajte të tjera që përdorin cookie-t tona. Për më shumë informacion, shihni politikën tonë të cookie-ve;
 • Të dhënat e profilit, duke përfshirë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, interesat, preferencat, komentet dhe përgjigjet e anketës së klientit;
 • Të dhënat e përdorimit, duke përfshirë informacionin se si e përdorni faqen tonë të internetit dhe shërbimet;
 • Të dhënat e marketingut dhe komunikimit, duke përfshirë preferencat tuaja të marketingut dhe komunikimit.

Për t'ju ofruar shërbime të burimeve njerëzore (përshtatja, rekrutimi dhe/ose ofrimi i konsulentëve të pavarur), rekrutuesit tanë do t'ju dërgojnë emaile alarmi për punë që përputhen me kriteret dhe preferencat tuaja të kërkimit të punës. Herë pas here do të merrni gjithashtu njoftime për punë që konsulentët tanë mendojnë se mund t'ju duken interesante. Ju mund të ndaloni marrjen e këtyre njoftimeve për punë në çdo kohë duke klikuar lidhjen e çregjistrimit të përfshirë në emailin e njoftimit të punës.

Aplikimet për pozicione të brendshme (jo të vlefshme për punëtorët e përkohshëm)

Nëse aplikoni për një punë në kompaninë tonë, ne mbledhim të dhënat tuaja personale përmes CV-së tuaj, referencave, organizatave profesionale dhe arsimore dhe burimeve të tjera. Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për të përpunuar aplikacionin tuaj, për të menaxhuar procesin e brendshëm të rekrutimit dhe për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj. Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të sigurt në bazën e të dhënave tona konfidenciale të burimeve njerëzore. Qasja në të dhënat tuaja personale është e kufizuar për anëtarët e ekipeve tona të HR dhe përvetësimit të talenteve dhe menaxherëve që rekrutojnë të cilët janë të vendosur në MB, Evropë dhe SHBA, ku ata janë të përfshirë në procesin e rekrutimit, siç është sjellja në intervistë me ju, vlerësojnë përshtatshmërinë tuaj për pozicionin për të cilin keni aplikuar ose komunikoni me ju. Ne nuk u japim kompanive të tjera në grupin tonë akses në bazën e të dhënave tona të burimeve njerëzore (përveç rasteve kur është e nevojshme për procesin e rekrutimit, siç përshkruhet më sipër) dhe marrim hapat e duhur për të siguruar që të dhënat tuaja personale të mbrohen, të sigurohen dhe të trajtohen në mënyrë të duhur në mënyrë konfidenciale. Kur ne angazhojmë palë të treta për të kryer shqyrtimin ose testimin e aplikantëve, ne sigurojmë që ata të kenë qasje në informacionin tuaj personal vetëm në masën e nevojshme për të ofruar ato shërbime dhe që ofruesve të shërbimeve në fjalë u kërkohet të respektojnë ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave, janë kontraktuale i detyruar të trajtojë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe të ofrojë masa mbrojtëse të përshtatshme për të mbrojtur të dhënat tuaja personale deri në momentin kur ato fshihen ose bëhen anonime

Me aplikimin tuaj për një pozicion në kompaninë tonë, ju pranoni që ne të përpunojmë të dhënat tuaja personale për këto qëllime. Ju keni të drejtë të revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë për të ardhmen. Nëse e revokon pëlqimin, ne nuk mund ta përpunojmë më aplikimin tuaj.

Nëse aplikimi juaj është i pasuksesshëm, ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale në bazën tonë të të dhënave të burimeve njerëzore për një periudhë prej 6 muajsh, në mënyrë që të jemi në gjendje të demonstrojmë se e kemi kryer procesin e rekrutimit në mënyrë të drejtë dhe transparente dhe nuk kemi diskriminuar asnjë aplikant në mënyrë të pahijshme. bazat. Pasi të ketë skaduar kjo periudhë e ruajtjes, të dhënat tuaja personale do të fshihen automatikisht. Nëse mendojmë se mund të jeni të përshtatshëm për vendet e lira të punës në të ardhmen, mund t'ju pyesim nëse dëshironi që ne të ruajmë informacionin tuaj të CV-së. Ne e bëjmë këtë vetëm me pëlqimin tuaj.

Kategoritë e veçanta të të dhënave personale

Informacioni në lidhje me gjendjen tuaj shëndetësore dhe/ose dosjen tuaj kriminale (përfshirë kontrollet e listës terroriste) do të përpunohet vetëm nëse kjo është e rëndësishme për aplikimin tuaj (p.sh. në mënyrë që të mund të vlerësojmë nëse ka arsye për të mos përpunuar regjistrimin tuaj si aplikant ose aplikimi më tej) dhe janë plotësuar dispozitat statutore.

Ky informacion ruhet vetëm për aq kohë sa është e nevojshme dhe më pas fshihet.

Klientët dhe furnitorët tanë

Nëse jeni tashmë një klient ose furnizues/ofrues shërbimi ose një klient i mundshëm ose furnizues/ofrues shërbimi, ne mbledhim dhe përpunojmë të dhëna për njerëzit në kompaninë tuaj. Ne mund të ruajmë emrin dhe adresën e emailit të biznesit dhe informacione të tjera kontakti biznesi të individëve të tillë në bazën e të dhënave tona si një kontakt për kompaninë. Si rregull, ne përpunojmë vetëm emrin e personit në fjalë si të dhëna personale për personat e kontaktit në kompani në mënyrë që të jemi në gjendje të kontaktojmë kompaninë në lidhje me shërbimet tona ose si marrës të dërgesave/shërbimeve të furnizuesit/ofruesit të shërbimeve. dhe të jetë në gjendje të miratojë fletët e kohës. Nëse një person kontakti në kompani është gjithashtu i regjistruar tek ne si kandidat, ne mund të përpunojmë të dhëna personale shtesë për ofrimin e shërbimeve të rekrutimit dhe për qëllime të tjera siç përcaktohet në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Burimi i emrit të kontaktit të kompanisë dhe informacionit të kontaktit mund të jetë vetë individi, ose mund të merret nga një anëtar i departamenteve të burimeve njerëzore ose blerjeve të kompanisë, një menaxher tjetër punësimi, një kontakt/kontakt ekzistues biznesi ose një aplikant. vendosur në kompani. Ne gjithashtu mund ta marrim këtë informacion nga faqet e internetit, mediat sociale dhe burime të tjera. Ne mund të dërgojmë korrespondencë biznes-biznes me e-mail tek kontaktet në kompani. Mund të shkojë një person i cili është person kontaktues për ne në një kompani info@job-connectors.de na kontaktoni në çdo kohë dhe na kërkoni të ndalojmë dërgimin e korrespondencës së saj të biznesit në adresën e emailit të saj të biznesit.

vizitor i faqes në internet

Ne mbledhim një sasi të kufizuar informacioni rreth përdoruesve të faqes sonë të internetit dhe i përdorim këto të dhëna për të përmirësuar përvojën tuaj në faqen tonë të internetit dhe për të administruar shërbimet tona.

Të dhënat e mëposhtme janë mbledhur:

 • Të dhënat teknike si adresa e Protokollit të Internetit (IP), detajet e hyrjes tuaj, lloji dhe versioni i shfletuesit, përcaktimi dhe vendndodhja e zonës kohore, llojet dhe versionet e shtojcave të shfletuesit, sistemi operativ dhe platforma dhe teknologji të tjera në pajisjet që përdorni për të hyrë në këtë faqe interneti akses. Ne gjithashtu mund të marrim të dhëna teknike për ju kur vizitoni uebsajte të tjera që përdorin cookie-t tona. Për më shumë informacion, shihni politikën tonë të cookie-ve;
 • Të dhënat e profilit, duke përfshirë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin, interesat, preferencat, komentet dhe përgjigjet e anketës së klientit;
 • Të dhënat e përdorimit, duke përfshirë informacionin se si e përdorni faqen tonë të internetit dhe shërbimet;
 • Të dhënat e marketingut dhe komunikimit, duke përfshirë preferencat tuaja të marketingut dhe komunikimit.

Si i përdorim ne të dhënat tuaja personale

Ne gjithashtu përdorim, përpunojmë, ruajmë dhe ndajmë të dhënat tuaja personale dhe të dhëna të tjera që mbledhim gjatë procesit të regjistrimit të aplikantit për t'ju ofruar shërbime të burimeve njerëzore (punë e përkohshme, rekrutim dhe/ose ofrimin e konsulentëve të pavarur). Kjo përfshin në veçanti, por jo ekskluzivisht, dërgimin e njoftimeve të punës dhe informacionit për punët nëpërmjet kësaj faqe interneti dhe me e-mail, detyra të përkohshme pune, detyra të lidhura me projekte, punë të lidhura me projektin dhe marrëdhënie të përhershme dhe kontraktuale me afat të caktuar në fushat e financës, kontabilitetit, teknologjisë, administratës, ligjit, marketingut dhe funksioneve të tjera të ngjashme, mundësive të punësimit dhe informacionit për karrierën. Pasi të keni përfunduar procesin tonë të regjistrimit, ne do të ndajmë informacionin tuaj personal me klientët tanë dhe organizatat e punësimit në lidhje me mundësitë e tyre të punës.

Ne gjithashtu përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të tjera legjitime biznesi, p.sh. B. Njoftimet në lidhje me shërbimet tona, duke na njoftuar për ndryshimet në këtë njoftim, për të përpiluar statistika, për të analizuar suksesin e fushatave tona të marketingut, për të numëruar numrin e vizitorëve në faqen tonë të internetit dhe për të respektuar detyrimet dhe detyrimet e tjera kontraktuale, ligjore dhe rregullatore.

Nëse na jepni informacione për një palë të tretë, ne do të supozojmë se pala e tretë ju ka dhënë leje për ta bërë këtë dhe se ata lejojnë JobConnector të mbledhë, përpunojë dhe ndajë të dhënat e tyre personale në të njëjtën masë si ju.

Nuk ka vendimmarrje të automatizuar në raste individuale nga JobConnector / mbështetje nga inteligjenca artificiale

JOBCONNECTOR përdor inteligjencën artificiale ("AI") në mënyrë që të dhënat personale të kërkohen dhe CV-të të krahasohen me vendet e punës / pozicionet në kontekstin e vendosjes ose vendosjes së personelit të konsulentëve të vetëpunësuar (jo punonjës të JOBCONNECTOR) dhe punonjësve të përkohshëm (punonjës të JOBCONNECTOR ) për të gjetur punë/pozita të përshtatshme. Për këtë qëllim, JOBCONNECTOR përdor një shërbim nga Textkernel BV, Nieuwendammerkade 26a5, NL-1022 AB Amsterdam ("TK"), një kompani me bazë në Holandë / BE.

Në përgjithësi, AI përshkruan sisteme kompjuterike që janë në gjendje të kryejnë detyra që normalisht kërkojnë inteligjencë njerëzore. JOBCONNECTOR përpunon të dhënat tuaja në rastin e rekrutimit ose vendosjes si konsulent i pavarur në bazë të interesit legjitim sipas Nenit 6 Para. 1 S. 1 lit f GDPR, pasi është në interesin tuaj dhe tonë të përbashkët gjetja e vendeve të punës / pozicioneve të përshtatshme, dhe në rastin e punëtorëve të përkohshëm në bazë të § 26 BDSG.

Kjo AI ndihmon konsulentët tanë të rekrutimit për të kërkuar dhe përputhur kandidatët e propozuar me vendet e lira të klientëve tanë në mënyrë më efikase. Përfitimi i veçorisë së kërkimit të AI është se i ndihmon rekrutuesit tanë të kërkojnë më shumë CV dhe të përputhen më shpejt me të dhënat personale me ofertat e punës së klientit, duke injoruar të dhëna të parëndësishme. Konsulentëve tanë të rekrutimit u paraqitet një listë e kandidatëve të sugjeruar për vendin e lirë të një klienti. Megjithatë, kjo nuk çon në vendimmarrje automatike. Rekrutuesit tanë vendosin se cilët kandidatë të përzgjedhin për një pozicion të caktuar klienti bazuar në ekspertizën e tyre, njohuritë e tregut të punës, njohuritë për biznesin e klientit dhe kërkesat e punës, intervistat me kandidatët dhe kriteret e tjera përkatëse vijnë.

Nëse ka ndonjë gjë, klientët vendosin (nëpërmjet rekrutuesve të tyre) cilët kandidatë zgjedhin të intervistojnë. Menaxherët e punësimit të klientëve tanë (dhe jo mjeti ynë i AI) marrin vendimin përfundimtar se cilin kandidat të zgjedhë për vendin e punës, nëse ekziston një kandidat i përshtatshëm, dhe më pas kujdesen për punësimin e kandidatit.

Ju mund të kundërshtoni përpunimin nga TK AI në çdo kohë duke kontaktuar info@job-connector.de kthehu. Në këtë rast, ne nuk do të përdorim më TK AI në lidhje me CV-në tuaj. Kjo nuk ka pasoja apo efekte, veçanërisht jo në aplikimin tuaj ose në kërkimin e pozicioneve të përshtatshme për ju, pasi ne përdorim njohuritë tona personale për ju, klientin dhe biznesin e tij, pozicionin dhe kërkesat e rolit dhe tregut fare. herë dhe merrni çdo vendim vetëm.

Nëse kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga mjeti ynë i AI, rekrutuesit tanë do të vazhdojnë t'ju ofrojnë shërbime për vendosjen e punës, por do të përdorin metoda të tjera për të gjetur mundësi pune për ju. Të dhënat personale të aplikantëve që nuk janë më të disponueshëm për punësim, të cilët nuk janë më në kërkim aktiv për punë, të cilët së fundmi kanë marrë një punë të përhershme ose që kanë kundërshtuar përpunimin e të dhënave të tyre personale nga AI do të përpunohen nga shërbimi ynë i AI ofruesi i fshirë

Më shumë informacion rreth mjetit tonë të AI mund të gjeni këtu. Nëse dëshironi të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale nga mjeti ynë i AI dhe/ose keni pyetje të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni info@job-connector.de.

ndryshimi i qëllimit

Ne do t'i përdorim vetëm të dhënat tuaja personale për qëllimet për të cilat i kemi mbledhur ose për qëllime të ngjashme (siç përshkruhet më sipër).

Nëse na duhet të përdorim informacionin tuaj personal për një qëllim që nuk ka lidhje, ne do t'ju njoftojmë dhe do t'ju shpjegojmë bazën ligjore që na lejon ta bëjmë këtë.

Ne mund të përpunojmë të dhënat tuaja personale pa dijeninë ose pëlqimin tuaj nëse respektojmë rregullat e mësipërme aty ku kërkohet ose lejohet me ligj.

Transferimi i të dhënave tuaja personale jashtë Evropës

JobConnector është pjesë e një grupi ndërkombëtar kompanish që operojnë në mbarë botën. Ne mund të ndajmë disa nga informacionet tuaja personale me kompanitë e grupit tonë, duke përfshirë Protiviti, një firmë konsulence, kompaninë tonë mëmë JobConnector International Inc. me bazë në SHBA dhe kompani të tjera të grupit brenda ose jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (EEA). Ata mund të përdorin dhe përpunojnë të dhënat tuaja personale për qëllime të ngjashme me ato të përshkruara në këtë politikë të privatësisë. Ligjet për mbrojtjen e të dhënave jashtë Evropës mund të mos ofrojnë mbrojtje të barabartë me ato brenda Evropës. Në këto rrethana, ne marrim hapa për të siguruar që të dhënat tuaja personale të mbrohen në mënyrë adekuate, të sigurta dhe të mbahen konfidenciale dhe se ne kemi një bazë ligjore për transferimin (p.sh. duke nënshkruar klauzola standarde kontraktuale të BE-së).

Ju keni të drejtën të merrni një kopje të garancive të arsyeshme që ne kemi në fuqi. Për ta bërë këtë, kontaktoni zyrat e listuara në seksionin Kontakt.

Ndarja e të dhënave tuaja personale me anëtarët e grupit të kompanive JobConnector

Ne përdorim bazën e të dhënave të aplikantëve JobConnector së bashku me kompanitë e grupit JobConnector duke përfshirë Protiviti GmbH, një kompani konsulence me bazë në Gjermani që zhvillon zgjidhje biznesi dhe ofron shërbime këshillimi për klientët e saj.

Herë pas here ne mund të ofrojmë pozicione për t'u rekrutuar nga Protiviti dhe nëse aplikoni për to, Protiviti do të ketë akses të drejtpërdrejtë në CV dhe informacionin tuaj personal. Punonjësit e JobConnector ose Protiviti GmbH mund t'ju kontaktojnë në lidhje me pozicionin.

Nëse regjistroheni në JobConnector si aplikant, mund të kontaktoheni edhe për oferta, të tilla si pozicione të lidhura me projektin në fushën e ofrimit të konsulentëve dhe konsulencës, që Protiviti konsideron se mund të jenë me interes për ju. Nëse konsideroheni për një pozicion të tillë në lidhje me projektin nga Protiviti, klientit të Protiviti mund t'i jepet akses në CV-në tuaj dhe të dhëna të tjera personale.

Protiviti GmbH i përmbahet të njëjtave standarde të larta sigurie për mbrojtjen e të dhënave si JobConnector, i trajton të dhënat tuaja personale në përputhje me kërkesat ligjore dhe ruan të drejtat tuaja ligjore siç përcaktohet në deklaratën e saj për mbrojtjen e të dhënave (deklarata e Protiviti për mbrojtjen e të dhënave). Kur Protiviti u dërgon të dhënat tuaja klientëve të saj për qëllimin e mësipërm, Protiviti do të sigurojë që këta klientë të jenë në përputhje me kërkesat e përshkruara në GDPR dhe/ose legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave.

Zbulimi i të dhënave tuaja personale palëve të treta

Kur është e nevojshme ose e përshtatshme dhe pa njoftim për ju, JobConnector mund t'ua zbulojë të dhënat tuaja personale palëve të treta të jashtme (të cilët nuk janë anëtarë të grupit të kompanive JobConnector) në rrethanat e mëposhtme:

 • Për klientët tanë në kuadrin e shërbimeve të personelit (punë e përkohshme, rekrutim dhe/ose ofrimi i konsulentëve të pavarur).
 • Me kompani dhe individë që punësojmë për të kryer funksione dhe shërbime biznesi për ne. Shembuj të ofruesve të shërbimeve përfshijnë: ofrimin e shërbimeve të listës së pagave për të na mundësuar të paguajmë punonjësit tanë dhe punëtorët e përkohshëm që punojnë te klientët; shërbime të kontrollit dhe verifikimit të sfondit; objektet e ruajtjes së të dhënave gjithashtu në SHBA dhe cloud; hostimi i serverëve tanë të internetit; Shërbim reklamash dhe menaxhim aplikacionesh përmes ofruesit tonë të palës së tretë Broadbean, duke analizuar të dhënat dhe përpiluar statistika dhe duke ofruar shërbime ligjore, kontabiliteti, auditimi dhe shërbime të tjera profesionale.
 • Me agjencitë e raportimit të kredisë dhe palët e treta që zbatojnë sanksione dhe kontrolle terrorizmi.
 • Për agjencitë qeveritare, duke përfshirë: policinë dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit; Autoritetet Rregullative dhe Mbikëqyrëse.
 • Për të qenë në përputhje me ligjin ose procesin ligjor në fuqi, ose nëse besojmë në mënyrë të arsyeshme se një veprim i tillë është i nevojshëm për: (a) respektimin e ligjit që kërkon një zbulim të tillë; (b) të mbrojë të drejtat ose pronën e JobConnector ose kompanitë e grupit të tij; (c) të parandalojë një krim, të mbrojë sigurinë kombëtare ose të zbulojë ose parandalojë mashtrimin; ose (d) për të mbrojtur sigurinë personale të individëve që përdorin faqen tonë të internetit ose për të mbrojtur sigurinë publike të publikut, palëve të treta të cilëve ne u shesim, transferojmë ose bashkojmë pjesë të biznesit ose aseteve tona. Përndryshe, ne mund të kërkojmë të blejmë ose të bashkojmë me kompani të tjera. Nëse biznesi ynë ndryshon, ne do t'ju njoftojmë.
 • Për konsulentët e TI-së që kryejnë punë testimi dhe zhvillimi në sistemet tona të TI-së, për ofruesit e shërbimeve të porositur nga ne me përpunimin e të dhënave dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve që mund të jenë gjithashtu të vendosur jashtë EEA.

Ne mund të imponojmë detyrime të përshtatshme kontraktuale, të sigurisë, konfidencialitetit dhe detyrime të tjera për furnizuesit dhe përpunuesit e palëve të treta që ne angazhojmë, në varësi të natyrës së shërbimeve që ata kryejnë për ne. Ne i lejojmë ata të përpunojnë të dhënat tuaja personale vetëm nëse e bëjnë këtë në përputhje me ligjin dhe udhëzimet tona. Ne nuk i lejojmë ata të përdorin informacionin tuaj personal për qëllimet e tyre. Nëse marrëdhënia jonë me këta ofrues shërbimesh përfundon, ne do të sigurojmë që informacioni juaj personal të kthehet në mënyrë të sigurt ose të shkatërrohet (ose anonimizohet në mënyrë që të mos mund të identifikoheni më).

Disa nga këto palë të treta janë gjithashtu kontrollues përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllimet e tyre, për shembull autoriteti tatimor vendor vepron si kontrollues për qëllime tatimore. Ne mund të mos jemi në gjendje të vendosim detyrime ose kufizime ndaj këtyre kontrollorëve në lidhje me mënyrën se si ata i përpunojnë të dhënat tuaja personale.

Për shkak të aktiviteteve globale të klientëve tanë, të dhënat tuaja personale mund të aksesohen në mbarë botën (megjithëse disa marrës mund të jenë në vende që nuk kanë një nivel të mbrojtjes së të dhënave që korrespondon me nivelin evropian të mbrojtjes së të dhënave) nga punonjësit e klientëve tanë, duke përfshirë IT-në e tyre administratorët, dhe ndoshta për përpunimin e ofruesve të shërbimeve të porositura, të cilët duhet t'i dinë këto të dhëna në mënyrën e duhur për qëllimet e përcaktuara në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave. Prandaj, jeni të vetëdijshëm se të dhënat tuaja personale u transmetohen marrësve në vendet e treta pa një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave dhe se ato mblidhen, përpunohen, ruhen dhe përdoren nga klientët tanë dhe, nëse është e aplikueshme, nga ofruesit e tyre të shërbimeve. Për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, klientët tanë na kanë siguruar se kanë marrë masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur këto të dhëna.

Ruajtja e sigurt e të dhënave tuaja personale

Ne kemi vendosur masat e duhura të sigurisë për të parandaluar që informacioni juaj personal të humbasë, përdoret, aksesohet, modifikohet ose zbulohet aksidentalisht në mënyrë të paautorizuar. Përveç kësaj, ne kufizojmë aksesin në informacionin tuaj personal për ata punonjës, agjentë, kontraktorë dhe palë të tjera të treta që kanë një biznes që duhet të dinë.

Ne kemi vendosur procedura për t'u marrë me çdo shkelje të dyshuar të të dhënave personale dhe do t'ju njoftojmë ju dhe rregullatorin në fuqi për një shkelje ku kërkohet ligjërisht ta bëjmë këtë.

Sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale?

JobConnector ruan të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimet që kemi mbledhur. Kjo do të thotë që ne i ruajmë të dhënat tuaja personale gjatë gjithë periudhës së marrëdhënies suaj me ne dhe gjatë kohës që ju ofrojmë shërbime të personelit (përshtatje, rekrutim dhe/ose ofrimin e konsulentëve të pavarur).

Nëse nuk dëshironi të përdorni më shërbimet tona të personelit, mund të na kërkoni të fshijmë të dhënat tuaja personale nga databaza e aplikantit tonë. Pasi të kemi fshirë informacionin tuaj, ne mund të ruajmë emrin dhe adresën tuaj të emailit në listën tonë të fshehjes dhe, në varësi të shërbimeve që ju kemi ofruar, pjesë të informacionit tuaj personal për interesat tona legjitime të biznesit të përshkruara më poshtë.

Nëse nuk kemi gjetur një punë për ju, të dhënat tuaja do të ruhen deri në 2 vjet pas kontaktit të fundit. Pas kësaj periudhe do të kontaktoheni përsëri për të vendosur nëse dëshironi të vazhdoni të regjistroheni tek ne. Pasi të ketë skaduar periudha dyvjeçare e ruajtjes, ne i anonimizojmë të dhënat personale në bazën tonë të të dhënave në mënyrë që të mos mund t'ju identifikojmë më.

Nëse kemi ndërmjetësuar një punë ose një porosi për ju, ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale për kohëzgjatjen e marrëdhënies suaj të punës ose kohëzgjatjes së detyrës suaj me një palë të tretë si konsulent i pavarur bazuar në një ndërmjetësim që ka ndodhur para nesh dhe në në përputhje me detyrimet tona ligjore. Pas kësaj periudhe do të kontaktoheni përsëri për të vendosur nëse dëshironi të vazhdoni të regjistroheni tek ne.

Ne jemi të detyruar me ligj të ruajmë informacionin bazë për klientët tanë (përfshirë kontratat, vërtetimin e identitetit, të dhënat financiare dhe transaksionale) për qëllime ligjore, përputhshmërie dhe tatimore deri në 10 vjet pasi marrëdhënia jonë të ketë përfunduar.

Ne mund t'i ruajmë të dhënat tuaja për një periudhë më të gjatë nëse lejohemi ligjërisht ta bëjmë këtë, p.sh. B. të mbrohemi kundër veprimeve juridike.

Nëse nuk kërkohet me ligj një periudhë ruajtjeje, ne do të përcaktojmë periudhën e duhur të ruajtjes për të dhënat personale, duke marrë parasysh të gjitha kriteret përkatëse.

Në rrethana të caktuara, ne i bëjmë anonime të dhënat tuaja personale (në mënyrë që ato të mos mund të lidhen më me ju dhe të mos ju identifikojmë). Ne e bëjmë këtë për qëllime kërkimore ose statistikore. Në këtë rast, ne mund t'i përdorim këto të dhëna anonime për një kohë të pacaktuar pa ju informuar.

Ju mund të kërkoni detaje të periudhave të ruajtjes për aspekte të ndryshme të të dhënave tuaja personale duke dërguar një email në: info@job-connector.de.

të drejtat tuaja ligjore

Ju keni të drejtë:

 • Kërkoni qasje në të dhëna për të marrë të dhënat tuaja personale në çdo kohë. Nëse bëni një kërkesë të tillë, ne do t'ju ofrojmë një kopje të informacionit personal që mbajmë për ju.
 • Kërkoni një korrigjim të të dhënave personale që mbajmë për ju. Kjo ju lejon të korrigjoni çdo informacion personal jo të plotë ose të pasaktë që mbajmë për ju.
 • Kërkoni fshirjen ose heqjen e të dhënave tuaja personale. Kjo do të thotë që ju mund të na kërkoni të fshijmë ose heqim të dhënat tuaja personale kur nuk kemi arsye të mirë për të vazhduar përpunimin e tyre. Ju gjithashtu mund të na kërkoni të fshijmë ose heqim informacionin tuaj personal kur keni ushtruar me sukses të drejtën tuaj për të kundërshtuar përpunimin, ku mund të kemi përpunuar informacionin tuaj në mënyrë të paligjshme ose ku duhet të fshijmë informacionin tuaj personal në mënyrë që të respektojmë ligjet lokale . Ju lutemi vini re: ne mund të mos jemi gjithmonë në gjendje të përmbushim kërkesën tuaj për fshirje për arsye të caktuara ligjore. Këto arsye, nëse janë të zbatueshme, do t'ju ofrohen në përgjigje të kërkesës suaj.
 • Kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale kur ne mbështetemi në një interes legjitim (ose në ato të një pale të tretë) dhe ka një arsye që lidhet me situatën tuaj të veçantë që ju bën të dëshironi të kundërshtoni përpunimin për këtë arsye pasi mendoni se është e rëndësishme pas ndikimeve në të drejtat dhe liritë tuaja themelore.
  Në disa raste, ne mund të tregojmë se kemi baza legjitime për të përpunuar të dhënat tuaja që i tejkalojnë të drejtat dhe liritë tuaja. Në këtë rast, ne do t'i ruajmë të dhënat tuaja personale gjatë periudhave përkatëse të ruajtjes. Pas kësaj, ne do t'i fshijmë të dhënat tuaja personale në përputhje me politikën tonë.
 • Objekti ndaj marketingut të drejtpërdrejtë. Ju keni të drejtë të kundërshtoni kur ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë. Në këtë rast, ne nuk do t'ju dërgojmë më komunikime marketingu.
 • Kërkoni një kufizim të përpunimit të të dhënave tuaja personale. Kjo do të thotë që ju mund të na kërkoni të pezullojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale në skenarët e mëposhtëm: (a) nëse dëshironi që ne të përcaktojmë saktësinë e të dhënave; (b) kur përdorimi ynë i të dhënave është i paligjshëm, por ju nuk dëshironi që ne t'i fshijmë ato; (c) nëse dëshironi që ne t'i mbajmë të dhënat edhe nëse nuk kemi më nevojë për to pasi ju nevojiten për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore; ose (d) ju keni kundërshtuar përdorimin tonë të të dhënave tuaja, por ne duhet të verifikojmë nëse kemi arsye legjitime për përpunimin e të dhënave tuaja, të cilat e tejkalojnë kundërshtimin tuaj.
 • Kërkoni transferimin e të dhënave tuaja personale tek ju ose një palë e tretë. Ne do t'ju ndihmojmë me këtë transferim te një palë e tretë ose duke transferuar të dhënat tuaja personale për ju ose duke ju ofruar një kopje në një format të lexueshëm nga makina. Ju lutemi vini re: kjo e drejtë zbatohet vetëm për të dhënat e automatizuara për të cilat ju fillimisht na dhatë pëlqimin për t'i përdorur ose për të cilat ne kemi përdorur të dhënat personale për të kryer një kontratë me ju.
 • Nëse nuk zbatohet një përjashtim, ne ju mbështesim për ta bërë këtë duke i transferuar në mënyrë të sigurt të dhënat tuaja personale drejtpërdrejt te një person tjetër përgjegjës, për aq sa është teknikisht e mundur, ose duke ju ofruar një kopje në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht, të lexueshëm nga makina. Ne mund të ofrojmë të dhënat e mëposhtme:

Emri i raportit

Informacion rreth aplikantit

Te dhena Personale

 • Emri dhe mbiemri, adresa, numri i telefonit, adresa e postës elektronike (biznes/private), kombësia, vendi dhe data e lindjes, gjinia.
 • URL-të e pranisë në internet.
 • Emri dhe numri i telefonit të një personi që duhet të telefonojë në rast urgjence.

Të dhënat e përshtatshmërisë

 • (Personal) Numri i ID-së, numri tatimor, klasa tatimore.
 • Informacion për lejen e punës//Pasaporta.
 • Emri dhe mbiemri, numri i telefonit të biznesit dhe emri i kompanisë së referuesve.

aftësitë

 • aftësitë dhe rezultatet e testeve.
 • Certifikatat e trajnimit dhe kualifikimet me datë.
 • përvojë në industri.
 • Kompensimi.

Përvoja

 • Karriera profesionale (punëdhënësi, titulli i pozicionit/funksionit, periudhat e punësimit).

Vendosjet

 • Pozicionet e vendosura (kompania, titulli i pozicionit/funksionit, data e fillimit dhe përfundimit, tarifat e shpërblimit/tarifave, adresat e vendeve të punës).
 • Tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë për të ardhmen ku ne kemi pëlqimin tuaj për të përpunuar të dhënat tuaja personale. Megjithatë, kjo nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e çdo përpunimi të kryer përpara se të tërhiqni pëlqimin tuaj. Nëse e tërheq pëlqimin për të ardhmen, ne mund të mos jemi më në gjendje t'ju ofrojmë shërbime të caktuara. Ne do t'ju informojmë nëse ky është rasti në momentin që ju tërhiqni pëlqimin tuaj.
 • E drejta për të paraqitur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës.

Ne duam të sigurohemi që të dhënat tuaja personale të jenë të sakta dhe të përditësuara. Përveç të drejtave tuaja ligjore, ju mund të na kërkoni të bëjmë ndryshime ose të kërkojmë një kopje të të dhënave tuaja personale në mënyrë joformale duke kontaktuar zyrën tuaj lokale të JobConnector.

Informacion shtesë, kohët e përgjigjes dhe tarifat

Mund të na duhet të kërkojmë informacione të caktuara nga ju për të konfirmuar identitetin tuaj dhe për të verifikuar të drejtën tuaj për të hyrë në informacionin tuaj personal (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat tuaja të tjera ose kur bëni një kërkesë joformale). Kjo është një masë sigurie për të siguruar që të dhënat personale të vihen në dispozicion vetëm për personin që ka të drejtë ta bëjë këtë. Ne gjithashtu mund t'ju kontaktojmë për të kërkuar më shumë informacion në lidhje me kërkesën tuaj, në mënyrë që të mund të gjejmë më lehtë të dhënat tuaja dhe të përshpejtojmë përgjigjen tonë.

Ne përpiqemi t'u përgjigjemi të gjitha kërkesave legjitime brenda një muaji. Mund të zgjasë më shumë se një muaj nëse kërkesa juaj është veçanërisht e ndërlikuar ose nëse keni bërë kërkesa të shumta. Në këtë rast do t'ju njoftojmë dhe do t'ju mbajmë të informuar.

Ju nuk duhet të paguani një tarifë për të ushtruar ndonjë nga këto të drejta. Megjithatë, ne mund t'ju kërkojmë të paguani një tarifë të arsyeshme nëse kërkesa juaj është e pabazuar, e përsëritur ose e tepruar. Përndryshe, ne mund të refuzojmë të përmbushim kërkesën tuaj në këto rrethana.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale

Ne përdorim të dhënat tuaja personale vetëm kur ligji na lejon ta bëjmë këtë. Në shumicën e rasteve, ne përdorim të dhënat tuaja personale në rrethanat e mëposhtme:

 • Për të kryer një kontratë që do të lidhet ose që ne kemi lidhur me ju;
 • Për zbulimin e veprave penale;
 • Aty ku është në interesat tona legjitime;
 • Kur është detyrimi ynë ligjor ose rregullator;
 • Kur kemi pëlqimin tuaj për ta bërë këtë;

Një interes legjitim është kur ne kemi një arsye biznesi ose komerciale për të përdorur informacionin tuaj për të drejtuar dhe administruar biznesin tonë. Ne e konsiderojmë ndikimin e mundshëm mbi ju dhe të drejtat tuaja ligjore kur përpunojmë të dhënat tuaja personale për interesat tona legjitime. Ne nuk do t'i përdorim të dhënat tuaja personale për aktivitete ku interesat tona tejkalohen nga ndikimi mbi ju (përveç rastit kur kemi pëlqimin tuaj ose nuk na kërkohet ndryshe të respektojmë një detyrim ligjor ose rregullator ose lejohemi me ligj për ta bërë këtë).

Qëllimi/Veprimtaria

Lloji i të dhënave personale

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale

Për t'ju regjistruar si aplikant për shërbimet e personelit (përshtatje, rekrutim dhe/ose sigurim i konsulentëve të pavarur) ose kur aplikoni tek ne

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. Vërtetimi i lejeve të punës dhe qëndrimit
 4. CV
 5. kredencialet
 6. kualifikimet
 7. Informacion mbi pagat dhe tarifat
 • Ekzekutimi i një kontrate (në lidhje me natyrën e shërbimeve të ofruara)
 • Detyrimi ligjor ose rregullator (përputhja me legjislacionin vendas)
 • Menaxhoni regjistrimin ose aplikimin tuaj

Për t'ju ofruar shërbime të burimeve njerëzore (punë e përkohshme, rekrutim dhe/ose ofrimin e konsulentëve të vetëpunësuar), duke përfshirë: dërgimin e informacionit për hapjet e disponueshme të vendeve të punës dhe emailet e njoftimeve për punë në përputhje me preferencat dhe kriteret tuaja për kërkimin e punës, ofrimin e këshillave për karrierën, ofrimi i CV-së tuaj për klientët në lidhje me vendet e lira të punës/funksionet e tyre, pagesa e pagave tuaja (nëse jeni punëtor i përkohshëm) dhe faturimi i klientëve për vendosjet e punës që ne kryejmë.

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. të dhënat financiare
 4. të dhënat e transaksionit
 5. marketingu dhe komunikimi
 6. informacion mbi listën e pagave
 7. kualifikimet
 • Realizimi i një kontrate (në lidhje me natyrën e shërbimeve të ofruara);
 • Interesat legjitime
 • Detyrim ligjor ose rregullator
 • lejen tuaj

Transferimi i të dhënave tuaja personale në kompanitë e grupit tonë (përfshirë Protiviti).

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. Vërtetimi i lejeve të punës dhe qëndrimit
 4. CV
 5. kredencialet
 6. kualifikimet
 7. të dhënat financiare
 • Interesat legjitime (ne duhet të transferojmë të dhënat tuaja për shkak të strukturës së biznesit tonë dhe sistemeve të TI-së) duke përfshirë shërbimet e burimeve njerëzore
 • Klauzolat kontraktuale standarde të BE-së dhe sisteme të tjera ligjore.

Zbulimi i informacionit tuaj personal për qeverinë dhe agjencitë e zbatimit të ligjit dhe për ofruesit e shërbimeve të angazhuar nga ne që ofrojnë mallra dhe shërbime, duke përfshirë ofruesit jashtë EEA dhe ofruesit e shërbimeve të bazuara në renë kompjuterike

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. Vërtetimi i lejeve të punës dhe qëndrimit
 4. CV
 5. kredencialet
 6. kualifikimet
 7. të dhënat financiare
 • Interesat legjitime (ky transferim është i nevojshëm për të operuar biznesin tonë)
 • Detyrim ligjor ose rregullator

Për të menaxhuar marrëdhënien tonë me ju, duke përfshirë:

 1. Për t'ju njoftuar për ndryshimet në Marrëveshjen tonë të Aplikantit ose Politikën e Privatësisë
 2. Për t'ju kërkuar një vlerësim, reagime ose për të përfunduar një anketë
 3. Shërbimet administrative dhe IT në lidhje me përfaqësimin tuaj për funksione, rregullimin e punësimit të përkohshëm për klientët tanë, përpunimin e llogarive kohore, listën e pagave dhe pagesat e tjera, zbritjet e taksave, lëshimin e fletëpagesave, etj.
 1. identiteti
 2. Kontaktoni
 3. Profili/Anketa
 4. marketingu dhe komunikimi
 1. përmbushja e një kontrate
 2. Detyrim ligjor ose rregullator (për të na mundësuar të zhvillojmë biznes dhe të përmirësojmë shërbimet tona)
 3. Interesat legjitime (për të mbajtur të dhënat tona dhe për të studiuar se si aplikantët dhe aplikantët e mundshëm dhe vizitorët në faqen tonë të internetit përdorin shërbimet dhe faqen tonë të internetit në mënyrë që t'i zhvillojmë dhe përmirësojmë ato dhe të rrisim biznesin tonë

Mbajtja e informacionit tuaj personal të sigurt për të parandaluar humbjen ose përdorimin, aksesin, zbulimin ose ndryshimin e tyre në mënyrë të paautorizuar

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. Vërtetimi i lejeve të punës dhe qëndrimit
 4. CV
 5. kredencialet
 6. kualifikimet
 7. Paga
 • Detyrim ligjor ose rregullator
 • përmbushja e një kontrate

Të hetojmë dhe të përpiqemi për t'iu përgjigjur dhe zgjidhur problemet, mosmarrëveshjet dhe ankesat mes nesh dhe mes nesh, juve dhe klientëve tanë

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. profili
 4. të dhënat e përdorimit
 5. marketingu dhe komunikimi
 6. Vërtetimi i lejeve të punës dhe qëndrimit
 7. CV
 8. kredencialet
 9. kualifikimet
 10. Paga
 • Interesat legjitime (të jemi në gjendje të mbrojmë biznesin tonë)
 • Mbrojtja kundër kërkesave ligjore
 • përmbushja e një kontrate

Për të administruar dhe mbrojtur biznesin dhe faqen tonë të internetit (përfshirë zgjidhjen e problemeve, analizën e të dhënave, auditimet, mirëmbajtjen e sistemit, mbështetjen, raportimin dhe mbajtjen e të dhënave).

 1. identiteti
 2. Kontaktoni
 3. Specifikimet teknike
 • Interesat legjitime (për të mbajtur të sigurt biznesin dhe faqen tonë të internetit)
 • Detyrim ligjor ose rregullator

Për qëllime marketingu dhe komunikimi, për t'ju ofruar sugjerime dhe rekomandime në lidhje me shërbime të tjera përkatëse që mund të jenë me interes për ju (p.sh. buletini i JobConnector, udhëzues pagash, trajnime në internet)

 1. identiteti
 2. Kontaktoni
 3. Specifikimet teknike
 4. të dhënat e përdorimit
 5. të dhënat e profilit
 • Interesat legjitime (për t'ju dërguar udhëzime për pagat dhe informacione të tjera përkatëse)
 • lejen tuaj

Për të ofruar përmbajtje përkatëse të faqes në internet dhe për të matur dhe kuptuar efektivitetin e reklamave tona

 1. identiteti
 2. Kontaktoni
 3. të dhënat e profilit
 4. të dhënat e përdorimit
 5. marketingu dhe komunikimi
 6. Specifikimet teknike
 • Interesat legjitime (për të studiuar se si klientët përdorin produktet/shërbimet/faqet tona të internetit, për t'i zhvilluar ato dhe për të rritur biznesin tonë dhe për të përshtatur strategjinë tonë të marketingut në përputhje me rrethanat)
 • lejen tuaj

Për të përdorur analizat e të dhënave për të përmirësuar faqen tonë të internetit, produktet/shërbimet, marketingun, marrëdhëniet me klientët dhe përvojat tona

 1. Specifikimet teknike
 2. të dhënat e përdorimit
 3. të dhënat e profilit
 • Interesat legjitime (për të përcaktuar llojet e klientëve për produktet dhe shërbimet tona, për të mbajtur faqen tonë të internetit të përditësuar dhe relevante, për të zhvilluar biznesin tonë dhe për të komunikuar strategjinë tonë të marketingut)
 • lejen tuaj

Për të ruajtur të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për t'ju ofruar shërbime të personelit ose për të menaxhuar procesin e brendshëm të rekrutimit.

 1. identiteti
 2. detajet e kontaktit
 3. profili
 4. të dhënat e përdorimit
 5. marketingu dhe komunikimi
 6. Vërtetimi i lejeve të punës dhe qëndrimit
 7. CV
 8. kredencialet
 9. kualifikimet
 10. informacion financiar
 11. informacion mbi listën e pagave
 • Interesat legjitime (për të operuar biznesin tonë)
 • Detyrim ligjor ose rregullator

Për të na ndihmuar në përgjigjen ndaj pyetjeve, ankesave ose për arsye të tjera p.sh. B. për t'iu përgjigjur kërkesave nga agjencitë rregullatore, qeveritare dhe të zbatimit të ligjit si policia

 1. Kontaktoni
 • Interesat legjitime (për të operuar biznesin tonë)
 • Detyrim ligjor ose rregullator

Komunikimet e Marketingut

Ne kërkojmë pëlqimin tuaj për t'ju dërguar komunikime të drejtpërdrejta të marketingut me email.

Ne kemi krijuar një qendër preference emaili ku mund të shikoni dhe rregulloni preferencat tuaja të marketingut me email dhe ku mund të tërhiqeni nga marketingu me email nga ne në çdo kohë.

Ju mund të merrni komunikime marketingu nga ne ku na keni dhënë informacionin tuaj personal kur keni marrë pjesë në një konkurs ose jeni regjistruar me ne në një panair pune ose një ngjarje promovuese ose rrjeti ose keni marrë pjesë në një ngjarje trajnimi dhe na keni dhënë pëlqimin që ne t'ju dërgojmë marketing komunikimet. Nëse na jepni pëlqimin tuaj për ta bërë këtë, ne mund të përdorim gjithashtu identitetin tuaj, të dhënat e kontaktit, të dhënat teknike, të dhënat e përdorimit dhe të dhënat e profilit për të krijuar një pamje tuajën dhe për të vendosur se cilat shërbime mund të jenë me interes ose të rëndësishme për ju.

Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj për marketing në çdo kohë në të ardhmen duke:

 • Vizitoni faqen tonë të internetit dhe zgjidhni ose zgjidhni kutinë e duhur për të ndryshuar preferencat tuaja të marketingut me email;
 • Duke klikuar në lidhjet e çregjistrimit në komunikimet tona me email të marketingut;
 • Ndiqni procesin e çregjistrimit të përshkruar në komunikimet tona të marketingut me tekst;
 • Dërgoni një email me tekstin "UNSUBSCRIBE" në rreshtin e subjektit në adresën e mëposhtme të emailit: info@job-connector.de

Tërheqja nga marrja e komunikimeve të marketingut nuk zbatohet për:

 • Të dhënat personale që na keni dhënë në përgjigje të kërkesës suaj për shërbime të personelit (punë e përkohshme, rekrutim dhe/ose ofrimi i konsulentëve të vetëpunësuar);
 • Të dhënat personale që na keni dhënë në lidhje me ekzekutimin e një kontrate mes nesh;
 • Sinjalizimet e punës që merrni nëpërmjet sajtit në përgjigje të kërkesës suaj për të marrë detaje specifike të punës. Ju mund të zgjidhni preferencat tuaja në seksionin "Kërkimi i punës" dhe të ndaloni marrjen e këtyre njoftimeve në çdo kohë duke klikuar lidhjen e çregjistrimit në emailin e njoftimit të punës; dhe
 • Email-et e alarmit për punë që merrni nga rekrutuesit tanë që përputhen me kriteret tuaja të kërkimit të punës që keni konfirmuar gjatë procesit të regjistrimit të aplikantit. Nëse nuk dëshironi të përdorni më shërbimet tona të personelit, ju lutemi na kontaktoni info@job-connector.de na kontaktoni.

Ne kurrë nuk do të shesim ose japim informacionin tuaj personal palëve të treta për t'i përdorur për qëllime marketingu.